دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260565

تاریخ انتشار : مهر 1399

اگه کنکور گند زدن ناراحت نشین
همه که نباید دکتر مهندس باشند
مملکت رییس جمهور هم میخواد