دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260028

تاریخ انتشار : مهر 1399

مادر است دیگر ، گاهی اوقات دکتر بشیر میشود