دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260013

تاریخ انتشار : مهر 1399

‏ماشین چهارصدتومنی رو فروخته رفته توی بورس چهارصدتومنش شده ششصدتومن ماشینش شده نهصد تومن