دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259992

تاریخ انتشار : مهر 1399

تو سال 2012 یه دختر تو ایسلند گم میشه،یه جماعت خیلی زیاد میفتن دنبالش پیداش کنن،
بعدا مشخص میشه دختره اتفاقی رفته بوده توی جمعیتی که دنبال خودش میگشتن !

من برم ببینم کی گفته بود نگو "دختر است دیگر