دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259801

تاریخ انتشار : شهريور 1399

داخل امتحانات به دوستم گفتم میخوای چه دانشگاهی قبول بشی؟
گفت یا امیر شریف یا صنعتی کبیر.
این اواخر زیاد درس میخوند خودم راحتش کردم.

فکر کن پست اولمه لایک کن