دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259616

تاریخ انتشار : مرداد 1399

ممد است دیگر بین طاعون خیارکی و کرونا هم فرق میزاره
چرا باید جوک کرونا داشته باشیم جوک طاعون خیارکی نداشته باشیم
اخه ادم بین ویروس ها هم فرق میزاره مگه؟
????