دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259316

تاریخ انتشار : تير 1399

دوست است دیگر...
گاهی صدایت می کند، نگاهت می کند،
هر چه می تواند فحشت می دهد و...
می رود...
اما ارام می شود.دوستی تان هم محکم تر


سلامتی رفیقای اینجوری تون