دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258528

تاریخ انتشار : خرداد 1399

رفتم پمپ بنزین گفتم 40تا بزن
گفت 40لیتر
گفتم پ ن پ 40قاشق غذا خوری