دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 257118

تاریخ انتشار : اسفند 1398

ایران است دیگرروی دیوار هایش نوشته اند
«هرگونه دیوار نویسی پیگرد قانونی دارد»