دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256950

تاریخ انتشار : اسفند 1398

‏قبلا تالار ها اینجوری نبود, گارسوناش از لباساشون معلوم بود که گارسونن
این سری رفتیم عروسی یکی با کت شلوار مشکی اومد سر میز بابام پاشد باهاش روبوسی کرد شاباش هم بهش داد, طرف گفت ممنون قربان و سینی غذا رو برداشت رفت.