دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256633

تاریخ انتشار : بهمن 1398

موقع امتحانا حتی پسرا هم به شوهر پولدار فکر میکنن