دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256017

تاریخ انتشار : دي 1398

رفتم صندلی بخرم واسه کامپیوتریارو گفت : راحت باشه؟

گفتم پَـــ نَ پَـــ خار داشته باشه !