دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254311

تاریخ انتشار : مهر 1398

‏بابام هرگز طاقت دیدن اینو نداره که سر صبح داره میره بیرون ما خوابیده باشیم
اول کلی تو آشپزخونه سروصدا میکنه
بعد میاد یه لگد بهم میزنه میگه پاشو
میره تو اتاق خواهرم ازش میپرسه جورابم کو
بعد میاد وسط خونه بلند داد میزنه چیزی لازم نداریییین؟
آخرشم در رو باز میذاره میره -_-#