دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253348

تاریخ انتشار : شهريور 1398

امروز یه چیزی ریخت رو فرش خواستم جمعش کنم رفتم تو آشپز خونه از مامانم میپرسم جارو دستی کجاس؟میگه همون جا!*__*
اخه مادر من دور تا دور آشپز خونه پر کابینته همون جا یعنی کجا دقیقا؟!!!
بعدم با اخم بهم میگه جلوی چشمتم باشه پیدا نمیکنی و از غیر قابل دسترس ترین نقطه جارو دستی رو میده بهم!!!
ما هیچ ، ما بازم هیچ