دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249163

تاریخ انتشار : بهمن 1397

پدر است دیگر ..

صبح میگوید: فقط به کنکورت فکر کن و به درست برس .

ظهر میگوید : پدر سگ گمشو بیا حیاط آماده شو بریم سر زمین ازت کار بکشم

شب که شد بعد از اتمام کار میگوید : حالا برو درس بخوان پسرم .

پدر = عشق

هر چقدرم ازم کار بکشی من باز نوکرتم :))