دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 237696

تاریخ انتشار : دي 1396

_ما کی ایم...؟
+دانش آموزای تجربی.
_کی حال درس خوندن داریم؟
+ هیچوقت
-قراره چی بشیم؟
+دکتر...
۰_۰
*دانش آموز تجربی است دیگر...