دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 235297

تاریخ انتشار : مهر 1396

صدا و سیما است دیگر...


دلش می خواهد فیلم بسازد و در ان زن به شوهر بگوید روزت مبارک


بعد زن بره دختر شو بغل کنه!