دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

... است دیگر

  141729

!!!!!!!!!!! 4jok.com !!!!!!!!!!!! علامت اختصاصی m.d.r.l.12.11
خفه کردین دیگر
.
.
.
.
.
.
.
.
انگار دلتان کتک میخواهد بس است دیگر :|

  141715

شوهر است دیگر
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش ...
غلط کرده دلش چیزی بخواد
شوهر باید دلش همونی رو بخواد که خانووووووومش میخواد
بعلههههه شوهر است دیگر...

  141702

دختــــــــر است دیگر...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دلش میخـــواهد در آن واحد با هزاران پسر باشد..!!!*_^

  141669

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند :))

  141602

پسر است دیگر.....
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش بدجور کتک میخواهد....ان هم از نوع دمپایی ابری خیس که بر دهانش فرود بیاید تا حرف مفت نزند.

  141574

دانش آموز ریاضی است دیگر
حفظیاتش ضعیف است...
.
.
.
.
.
بهانه ما دانش آموزای ریاضی واسه نخوندن درسای حفظی!

  141541

مادر است دیگر . . . .
.
.
.
.
.
گاهی دوست دارد سیب زمینی را جایی قایم کند که نتوانی پیدا کنی

  141540

کیبورد است دیگر . . . .
.
.
.
.
.
گاهی دوست دارد جایه حرف "پ" را عوض کند

  141532

خدایا...
صبورانه در انتظار زمان میمانم...
اما...
دلم...صبر را نمیفهمد...بهانه میگیرد
دل است دیگر...
اگر میفهمید که دیگر دل نبود...

  141340

پسر است دیگر...‏↳‏
‏↳‏
گاهی دلش میخواهد سرکلاس دلقک بازی دربیاورد!‏‏↳‏
‏^‏‏_‏‏~‏

  141283

دختر است دیگر
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش میخواهد هنگام رانندگی تیر چراغ برق را نبیند...^_^

  141269

نت است دیگر
.
.
.
.
گاهی دلش میخواهد با سرعت حلزون فعالیت کند

  140884

پرسپولیس است دیگر
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش می خواهد دروازه را نبیند

  140828

آدم است دیگر
گاهی دلش تنگ میشود
حتی برای اینکه نیمه شب یواشکی
شماره ات را بگیرد و بشنود:
....مشترک مورد نظر شما در حال مکالمه با مشترک مورد نظر
خودش است!!
آدم است دیگر احمق است
دلش تنگ میشود...

  140484

دختر است دیگر...‏..‏↳ ‏


گاهی ‏
دلش ‏
میخواهد ‏
تیر ‏
چراغ ‏
برق ‏ را هنگام رانندگی نبیند!! خخخخ