دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 8601 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 6410 ]
تست کنکور [ بازدید : 11136 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 5232 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8763 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 9470 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8641 ]