دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 8710 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 6530 ]
تست کنکور [ بازدید : 11287 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 5320 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8867 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 9618 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8787 ]