دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 8828 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 6659 ]
تست کنکور [ بازدید : 11386 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 5418 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 9003 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 9718 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8906 ]