دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

دانشگاه یا کلاس آموزش روابط جنسی؟ +تصویر

چندیست اخباری از دانشگاه های هنر به گوش میرسد که گویا این محیط به اصطلاح فرهنگی به محلی برای ترویج مسائل بی بندوباری غربی مبدل شده است . ارتباط بسیار زننده دختران و پسران در کلاس های هنر و طراحی  و مدل های نیمه عریان و الگو گرفتن از آنها از این قبیل موارد می باشد . با توجه به اخبار رسیده اخیرا در  دانشگاه مازیار شهرنور در کلاس های رشته هنر این دانشگاه ارتباط بسیار زننده دانشجویان دختر و پسر و استفاده از مدل ها و مجسمه های نیمه عریان و مسائلی نظیر این رواج یافته است که متاسفانه هیچ برخوردی از سوی مسئولین فرهنگی این شهر و دانشگاه صورت نمی گیرد . دانشگاه بعنوان یک بستر فرهنگ ساز بایستی الگویی برای فرهنگ کشور باشد نه اینکه بعنوان محل ترویج آموزه های غربی و جنسی باشد. متاسفانه علیرغم تذکر به مسئولین دانشگاه هیچ اصلاحی در این رابطه صورت نپذیرفته است


تصویر زیر نمونه ای از مجسمه  استفاده شده در کلاس های این دانشگاه می باشد
 


 


 

بدلیل نامناسب بودن تصویر اصلاح گردید