دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ژن شادی كشف شد

خنده زیباكساني كه سروتين كمتري دارند " كه خود به داروي شادي مشهور است " بيشتر در معرض ابتلا به افسردگي قرار دارند.

حال اقتصاددانان علوم رفتاري در مدرسه اقتصاد و سياست لندن مداركي را مبتني بر تاثير كاركردي ژن 5-HTT در هدايت افراد به سمت زندگي شادتر دارند.

«جان ايمانوئل دنوه» و همكارانش از 2500 نفر از مردم آمريكا پرسيده‌اند كه چه‌قدر از زندگاني خود راضي‌اند و سپس حضور اين ژن را در آنان بررسي كرده‌اند.

بر اساس نتايج حاصل، 69 درصد افراد داراي اين ‍ژن از زندگي خود راضي‌اند (34 درصد بسيار راضي و 35 درصد راضي)، در حالي كه افراد فاقد اين ژن تنها 38 درصد از زندگي خود راضي‌اند (19 درصد خيلي راضي،19 درصد راضي).

نتايج اين تحقيق ارتباط قوي ميان شادي و تغيير كاربردي اين ژن را نشان مي‌دهد. البته خوشبختي ما با اين ژن و ديگر ژن‌ها تعيين نمي‌شود، بلكه به طور خاص تجربه ما از زندگي بيشترين تأثير را در شادي شخصي ما دارد اما اين يافته‌ها چگونگي برخورداري افراد از شادي را نشان مي‌دهد و اين كه چرا بعضي افراد به طور طبيعي شادتر از ديگرانند.