دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

شاهکار دانشجویان معماری تهران !


شاهکار دانشجویان رشته معماری در اجرای تابلو معروف شام آخر !!!

شام آخر مسیح

4جوک : من شدیداً توو کف اون فلاکس چایی و قوری و صفا سیتیه این رشته سانتی مانتالم !

شام آخر - اثر داوینچی


منبع : 4جوک