دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256163

تاریخ انتشار : دي 1398

پرسیدند: آیا آدم گناهکار هم میتواند امام زمانش را ببیند؟؟؟؟

جواب دادند:
شمر هم امام زمانش را دید اما نشناخت...


_عالم از توست...
غریبانه چرا میگردی؟...
امام مهربانم...