دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252714

تاریخ انتشار : مرداد 1398یک خواسته را به صد قسم آوردیم

بر شکوه ی خود دلیل هم آوردیم

از تپه ی زندگی گذشتیم ولی

در گردنه بی تو دنده کم آوردیم...#سهم_شما_5_صلوات