دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250360

تاریخ انتشار : فروردين 1398

دیگه وقتشه به خودمون بیایمو خجالت بکشیم...تاحالاچند باربرای سلامتیش دعاشوخوندی؟؟ چن بار توی آرزوکردن اول فرج اونو آرزوکردی؟! چند بارنشستی به غریبی قربتش که 1400سال است که منتظرمنو توست تاشایداصلاح شویم گریسته ای؟! آری...او اکنون فقط منتظر ما ست که اگرآمدتنها نباشد که اگرآمد بتوانددنیارا برای ما به کاممان شیرین کند.یا صاحب الزمان بدان که روز قیامت من نه دیدن روی تورادارم نه دیدن روی مادرت زهرا س را.ببخش که گناه کاریم.