راه های رسیدن به خدا !

متاسفانه این صفحه در سایت موجود نیست ، شاید هم پاک شده
و یا امکان دارد مسیر را اشتباه اومده باشید .
ولی به تعداد انسانها راه هست برای رسیدن به خدا!


این 2 تا راه رو بهتون پیشنهاد میدیم :